Home

Datum overleg Buurtbudget Vathorst

Buurtbudget Vathorst overlegt zo veel mogelijk op de 1e maandag van de maand.

De locatie is in een vergaderruimte van de Icoon, beschikbaar gesteld door de School in de Kunsten.

2015mrt25 bb logo vogel

Heb je al een aanvraag ingediend? Nee? DOE HET DAN VANDAAG NOG!

2015mrt25 bb logo vogel

Ons algemene e-mailadres is info@buurtbudgetvathorst.nl

2015mrt25 bb logo vogel

Plannen worden beloond!

Een plan voor een activiteit in de wijk of je buurt? Wensen om de wijk leefbaarder en boeiender te maken? Wellicht kun je dan steun krijgen van Buurtbudget Vathorst.

Het Buurtbudget maakt het mogelijk om waardevolle initiatieven van wijkbewoners te stimuleren en te steunen. Elke wijk in Amersfoort krijgt er van de gemeente er jaarlijks geld voor.

De Stichting Buurtbudget Vathorst verdeelt namens de gemeente het beschikbare wijkbudget voor Vathorst zo eerlijk en doelgericht mogelijk. Op deze site vind je alle benodigde informatie.

Vragen of opmerkingen? Stel ze aan ons.

Heb je een idee of een concreet plan en wordt dat ondersteund door meerdere wijkbewoners? Doe dan een aanvraag voor een Buurtbudget.

2015mrt25 bb logo vogel

Declareren

Via deze website kan je je declaratie indienen. Je stuurt met je declaratie ook kopieën van de originele bonnen mee. Vermeld bij je correspondentie altijd het Buurtbudgetnummer (BB nummer).

2015mrt25 bb logo vogel