Werkgroep buurtbudget

In 2018 bestaat de werkgroep van de Stichting Vathorst Buurtbudget uit de volgende leden:

Henk Adam voorzitter
Jos Thomas secretaris; coördinator bb aanvragen
Guus Schoonderbeek penningmeester, webdesigner wp
René Ruitenburg lid, communicatie, webmaster
lid vacature